قیمت لوله بازکنی تهران
قیمت لوله بازکنی تهران

قیمت لوله بازکنی و باز کردن لوله فاضلاب

 • باز کردن لوله فاضلاب هر متر با دستگاه کوچک ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
 • بازکردن لوله فاضلاب از  ۱ تا ۵ متربادستگاه کوچک ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
 • بازکردن لوله فاضلاب از۵ تا ۱۵ متربادستگاه ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • بازکردن لوله فاضلاب از۱۵ تا ۲۰ متربادستگاه کوچک ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • بازکردن لوله فاضلاب بافنر۳۰ متری طبق نظرکارشناس لوله بازکنی
 • سه نظام هرعدد از ۳/۵۰۰/۰۰۰ تا ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

قیمت تخلیه چاه و لایروبی

 • تخلیه چاه با تانکر ۶۰۰۰ لیتری با پمپ مکنده (ساکشن) ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
 • تخلیه چاه با تانکر ۱۲۰۰ لیتری و پمپ آبکش ۱ تا سرویس تا ۵۰ متر شیلنگ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • تخلیه چاه باتانکر۱۲۰۰ لیتری توسط دستگاه مکنده ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • لایروبی هرنیسان ۱۰ بشکه ای ۱۲۰لیتری ۱سرویس توسط نیروی انسانی (بدون کارگر اضافه)۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • کف تراشی و لایروبی هر کمپرسی خاور با بردن خاک بدون کارگر اضافه ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال
 • پمپاژ هر یک ساعت تخلیه آب با پمپ تک فاز ساعت اول ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال ساعت بعدی ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

حفرچاه و لوله کشی

 • برداشتن و چیدن طوقه بدون مصالح و پرکردن پشت طوقه یا کول هر متر مربع ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال
 • حفر چاه نو در زمین معمولی طول درعرض در ارتفاع ضرب می شود . تا یک متر (متر مقنی لحاظ شود) ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • باز و بسته کردن درب چاه و طوقه چینی تایک متر بدون مصالح ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ متر
 • لوله کشی و بنایی درب چاه توافقی
 • حفره چاه نو در زمین دژ به وسیله کمپرسو  توافقی
 • حفره چاه فقط میله در زمین معمولی هرمترطول ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال